პრემიუმ დასახლება ECOPOLIS ESSENCE

scroll

საავტორო ეკოპოლისი ტყის შუაგულში

ერთმანეთისაგან გარკვეული მანძილებით დაცილებული და რელიეფში იდეალურად ჩაწერილი უნიკალური რეზიდენციები ქმნიან არაჩვეულებრივ ხედებს. თითოეული რეზიდენცია განუმეორებელია თავისი ადგილის ენერგეტიკითა და უნიკალური ხასიათით.

ოქროს დიპლომი Archnovation კონკურსის ფარგლებში, როგორც „საუკეთესო ურბანული განვითარების პროექტი 2020-2023 წწ.“

 • ფართობი: 7 ჰა
 • პროექტის მასშტაბი: 37 სახლი
 • წელი: 2022
37 უნიკალური რეზიდენცია
ეკო-ტექ არქიტექტურა
ერთიანი დიზაინ-კოდი
ბუნებასთან მჭიდრო კავშირი
ლანდშაფტურ-რეკრეაციული პარკი
აუცილებელი ინფრასტრუქტურა
ECOPOLIS ESSENCE

კონცეფცია

მთელი პროექტის მთავარი იდეა არის ჰარმონია: არქიტექტურისა და ლანდშაფტის, ერთიანობისა და ინდივიდუალიზმის, ადამიანისა და ბუნების. ეს ბევრად მეტია, ვიდრე 37 სახლი. ჩვენ შევქმენით უნიკალური ხარისხის კომფორტული საცხოვრებელი გარემო და ამასთანავე, შევინარჩუნეთ ბუნებასთან მჭიდრო კავშირი.

ECOPOLIS ESSENCE

ECOPOLIS ESSENCE -ის მაცხოვრებლები არიან ადამიანები, ვისაც ჭირდებათ უფრო მეტი, ვიდრე მხოლოდ სახლია

ვიდრე ასეთ დიდ პროექტზე მუშაობას დავიწყებთ, კვლევას ვატარებთ დამკვეთებთან ერთად და მიზნობრივ აუდიტორიას განვსაზღვრავთ.
ასე გამოვარკვიეთ, რომ ჩვენი დასახლების პოტენციური მაცხოვრებლები ძირითადად ზრდასრული, შეძლებული ადამიანები არიან, რომელთათვისაც პრიორიტეტულია არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი და კომფორტი. ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც არ სურთ ქალაქის ხმაურსა და აურზაურში ცხოვრება. მაგრამ, ამასთანავე, სურთ გამართული და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, სერვისები და უსაფრთხოება.

ECOPOLIS ESSENCE

არქიტექტურული იერსახისა და ბუნებრივი გარემოს ჰარმონია

ასე შეიძლება პროექტის ძირითადი იდეის ფორმულირება. ამიტომ, მუშაობის პროცესში არსებულ ლანდშაფტში შევიტანეთ მინიმალური ცვლილება: აქ ჩვენ არ დავაპროექტეთ დიდი საყრდენი კედლები. ჩვენ მიერ დაგებული ყველა გზა მიყვება არსებული რელიეფის ფორმას, მიწის მოჭრის გარეშე. ხოლო, ნაკვეთებზე სახლები თითქოს შეჭრილია არსებულ რელიეფში და ერთ მთლიანობად ეწერება ბუნებრივ ლანდშაფტში.

ECOPOLIS ESSENCE

დასახლების გენ. გეგმა

აღნიშნულ პროექტში, დამკვეთისაგან გვქონდა მონაცემები, მთლიანი ფართის რა ნაწილს წარმოადგენდა გაყიდული ფართი. სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვიხელმძღვანელეთ გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესში. ამის შედეგად გამოვიდა ფორმითა და ზომით ერთმანეთისაგან სავსებით განსხვავებული 37 ნაკვეთი და დიდი სარეკრეაციო ზონა. იმის გამო, რომ გამოვიყენეთ რელიეფზე არსებული სიმაღლეების ბუნებრივად არსებული განსხვავებები, იქ შევქმენით უნიკალური ლანდშაფტური პარკები და დასასვენებელი ადგილები.

ECOPOLIS ESSENCE

ფუნქციური ზონირება

დასახლება პირობითად გაყოფილია ორ ფუნქციურ ჯგუფად: საზოგადოებრივად და კერძო. პირველი ჯგუფი წარმოდგენილია ლანდშაფტურ-რეკრეაციული ორი: ზედა და ქვედა პარკით. ასევე, საგუშაგო პუნქტის შენობითა და საზოგადოებრივ-სავაჭრო მოედნებით. ხოლო მეორე - უშუალოდ განაშენიანებული ნაკვეთებითა და მათთან მიერთებული ტერიტორიებით, რომლებიც შესაძლებელია გაქირავდეს.


პირობითი აღნიშვნები

 
პირობითი აღნიშვნები
 
მიერთებული ტერიტორიები
 
ქვედა პარკი
 
ზედა პარკი
 
გასვლითი ჯგუფი

მშენებლობის თანმიმდევრობა

დასახლებებების პროექტირების პროცესში, გამოცდილებით მივედით დასკვნამდე, რომ უმეტეს შემთხვევაში ლოგიკური და რაციონალურია მშენებლობის ეტაპობრივად ორგანიზება. ასეთი მიდგომით, შესაძლებელია, მაქსიმალურად ეფექტურად გადავანაწილოთ მშენებლობის ბიუჯეტი და დავგეგმოთ პროცესი, რაც ითვალისწინებს დისკომფორტის მინიმუმამდე შემცირებას ტერიტორიაზე უკვე მცხოვრები ადამიანებისათვის. მშენებლობის ეტაპების რაოდენობა და თანმიმდევრობა ყველა პროექტისათვის ინდივიდუალურია.


პირობითი აღნიშვნები

 
პირველი რიგის მშენებლობა
 
მეორე რიგის მშენებლობა

სახლების ტიპები

საცხოვრებელი განაშენიანების ტიპები განპირობებულია ნაკვეთების სპეციფიკიდან გამომდინარე. ასე ჩამოვაყალიბეთ სახლების პროექტები ბრტყელი და სხვადასხვა დონეების მქონე რელიეფებისთვის. ბუნების უნიკალურობა აისახა არქიტექტურულ იერსახეშიც და ამგვარად შევქმენით 37 ერთმანეთისაგან განსხვავებული საავტორი სახლის პროექტი. თითოეული მათგანი ბუნებრივად ეწერება ლანდშაფტის სილუეტში და ქმნის საკუთარ ხასიათს გარემოში, ისე რომ არ არღვევს ერთიან დიზაინ-კონცეფციას.


პირობითი აღნიშვნები

 
ნაკვეთები ბრტყელი რელიეფით
 
ნაკვეთები რელიეფით სხვადასხვა ნიშნულზე

ეკოლოგიური ინფრასტრუქტურა

პროექტირებისას ეკოლოგიის თემა წამოვწიეთ არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის ნაწილში მოსაპირკეთებლად ნატურალური მასალების გამოყენებით. ორი პარკის გარდა, ესაა ეკობილიკი, რომელიც მთელ ტერიტორიას მიუყვება და წყლის არტერია, რომელიც პარკის ქვედა ნაწილიდან იწყება და გადის ტბასთან. ყველა ამ ელემენტის განლაგება საგულდაგულოდაა გააზრებული და შესაძლებლობას იძლევა, რომ თითოეულ ნაკვეთს უკავშირდებოდეს საფეხმავლო გზა.


პირობითი აღნიშვნები

 
ეკობილიკი
 
წყლის არტერია
ECOPOLIS ESSENCE

გასვლითი ჯგუფი

არქიტექტურული განაშენიანების იერსახის მთლიანობა ყოველთვის დაფუძნებულია დაბალანსებული აქცენტების სისტემასა და გულდასმით შერჩეულ დეტალებზე. ასე რომ, ჩვენი გასვლითი ჯგუფი არის ერთ-ერთი მთავარი ვიზუალური შემფასებელი, რომლის მიზანია პირველივე წუთებიდან განსაზღვროს ადგილის სტატუსი, გამორჩეულობა და განსაკუთრებულობა. შთაბეჭდილებების შექმნის გარდა, ამ ჯგუფს, რა თქმა უნდა, ევალება, სოფლის მაცხოვრებლებისა და მათი სტუმრებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

პირველი სართულის გეგმა

ECOPOLIS ESSENCE

მეორე სართულის გეგმა

ECOPOLIS ESSENCE

ECOPOLIS ESSENCE

ECOPOLIS ESSENCE

ECOPOLIS ESSENCE

გასვლითი ჯგუფი – Ecopolis ESSENS-ის საზოგადოებრივი ბირთვი

საგუშაგო პუნქტის შენობის ფართობი და სართულიანობა განპირობებულია დამკვეთის სურვილისამებრ, გათვალისწინებული იქნას, ადგილი თანამშრომლობისთვის, მცირე კაფე და სათავსო ტერიტორიის მომსახურე პერსონალისათვის. ჩვენ დავაპროექტეთ შიდა სივრცე მინიმალური რაოდენობის ტიხრებით, მოქნილობისა და მრაგალფეროვანი გამოყენებისათვის.

ECOPOLIS ESSENCE

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

ESSENS-ის პროექტში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ადამიანსა და ბუნებას შორის ჰარმონიის დაცვა, რათა კომპლექსის მაცხოვრებლები თანაბრად კომფორტულად გრძნობდნენ თავს როგორც საკუთარ სახლებში, ასევე მის გარეთ. ამიტომ, ტერიტორიის კეთილმოწყობისას ჩვენ გავითვალისწინეთ სარბენი და სასეირნო ბილიკები, საჩრდილობლები როგორც დასვენებისათვის, ისე სამუშაოდ, გადასახედი მოედნები ხედით წყალსაცავზე და ღია ცის ქვეშ მცირე ამფითეატრი შიდა ღონისძიებების ჩასატარებლად.

მწვანე ზონა დავყავით ორ, ზედა და ქვედა ნაწილად. პარკის ზედა ნაწილში განვათავსეთ აქტიური ნაწილი, სპორტული და საბავშვო მოედნები. ხოლო ქვედა მხარე განკუთვნილია მათთვის, ვისაც უყვარს სიმშვიდესა და სიწყნარეში ტყის შრიალისა და ჩიტების ჭიკჭიკის მოსმენა.

ECOPOLIS ESSENCE

ამრიგად, ეკოპოლის ESSENS-ი ადგილია, რომელიც აერთიანებს ყველა ინტერესის ადამიანს: ზედა პარკი, სადაც აქტიური ცხოვრების მოყვარულები ხვდებიან ერთმანეთს და ქვედა პარკი, ადამიანებისათვის, ვისაც უყვარს ბუნებაში განმარტოვება.

ECOPOLIS ESSENCE

არქიტექტურული იერსახე

ეკოპოლისის არქიტექტურაზე მუშაობისას ჩვენ წინაშე იდგა ამოცანა, რომ შეგვექმნა ვიზუალური და ფუნქციური მრავალფეროვნება, იმისათვის, რომ თითოეულ სახლს სწრაფად „ეპოვა“ საკუთარი პატრონი. ამასთანავე, გასათვალისწინებელი იყო მოსახლეობის პირადი სივრცის დაცვის აუცილებლობა. ამიტომ, სახლები ნაკვეთებზე განვათავსეთ იმგვარად, რომ არც ერთი მათგანის ფანჯრები არ უყურებს მეზობლისას. ყველა ნაკვეთს აქვს დახურული საკუთარი შიდა ეზო ბარბექიუსა და დასვენებისათვის.

ECOPOLIS ESSENCE

ECOPOLIS ESSENCE

ECOPOLIS ESSENCE

ECOPOLIS ESSENCE

ECOPOLIS ESSENCE

ECOPOLIS ESSENCE

ჩვენ, ასევე, ყველა რეზიდენციისთვის შევიმუშავეთ ერთიანი დიზაინ-კოდი, რომელიც ითვალისწინებს ბუნებრივი და ეკოლოგიურად სუფთა მასალების გამოყენებას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა პროექტი ერთნაირია. 37 სახლიდან ყველა განსხვავებული დიზაინისაა. თუმცა, მათ აერთიანებს საერთო იდეა და ერთიანი ეკოლოგიური კონცეფცია, რომლებიც ინტერიერებშიც აისახება.

ECOPOLIS ESSENCE

ინტერიერის, ექსტერიერისა და გარემოს ურთიერთჰარმონია

რეზიდენციები პროექტი
scroll
scroll

 • როგორ ხორციელდება ჩვენი უნიკალური სოფელი მოსკოვის რეგიონში
  როგორ ხორციელდება ჩვენი უნიკალური სოფელი მოსკოვის რეგიონში
  მეგობრებო, თქვენ ალბათ გსმენიათ ან გინახავთ ჩვენი პროექტი ავტორის ეკოპოლისის ESSENCE-ს შესახებ მოსკოვის რეგიონში, რომელიც გახდა ერთგვარი ტრენდსტერი დსთ-ს ქვეყნების სოფლების დიზაინში. ახლა ეს 37 უნიკალური რეზიდენცია უკვე აქტიურად იყიდება ადგილზე, ხელუხლებელი ტყეების რელიეფში დიდი განსხვავებებით. ეს არის სოფლის ცხოვრების, მშენებლობისა და კომფორტის ახალი კულტურა. და ჩვენ გეტყვით როგორ მიდის პროცესი.
  16 Nov. 2023
 • მომავლის საგარეუბნო დასახლებები: დეველოპერის ფართომასშტაბიანი პროექტების მიმოხილვა
  მომავლის საგარეუბნო დასახლებები: დეველოპერის ფართომასშტაბიანი პროექტების მიმოხილვა
  როგორი უნდა იყოს თანამედროვე სოფელი? რა მოთხოვნებით არის ნაკარნახევი უძრავი ქონების თანამედროვე ბაზარი? როგორ შევქმნათ თხევადი ბიზნეს პროექტი? ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ უნიკალური დასახლების დიზაინის სისტემა და გავხსენით ცალკე თხევადი დიზაინის განყოფილება დეველოპერებთან და დეველოპერებთან სამუშაოდ, რომელიც შედგება მსოფლიოს რეგიონალური ოფისების წარმომადგენლებისა და მინსკის შემოქმედებითი გუნდისგან.
  8 Feb. 2023

მოგეწონათ პროექტი?

გააზიარეთ ბმული:
scroll
ჩვენი პროექტები

იხილე ჩვენი ნამუშევრები და ჩვენი სპეციალისტების მიერ შესრულებული პროექტები

დაგვეკონტაქტეთ

და ჩვენ გიპასუხებთ ყველა თქვენს კითხვაზე