ინდივიდუალური პროექტის ღირებულების გაანგარიშება

არქიტექტურული დიზაინი და ინტერიერის დიზაინი

თქვენს პროექტზე მუშაობისას ჩვენ ვფიქრობთ ყველა ნიუანსზე:

 • ჩვენ ვავითარებთ ინდივიდუალურ არქიტექტურულ სტილს;
 • ჩვენ ვქმნით თანამედროვე, კომფორტულ განლაგებას;
 • ჩვენ ვირჩევთ ოპტიმალურ სამშენებლო ტექნოლოგიებს.

გაეცანით ZROBIM architects სტუდიის დიზაინის ძირითად ეტაპებს და გაარკვიეთ თქვენს პროექტზე მუშაობის ღირებულება.


scroll
სამუშაოს შესრულების ეტაპები
დიზაინის ეტაპები

რა ეტაპებია სამუშაო პროცესი?
რამდენი დრო სჭირდება პროექტის შემუშავებას?
რა არის საბოლოო შედეგი ჩვენი კლიენტისთვის?

მრავალწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე, პროექტზე მომხმარებელთან მუშაობის მთელ პროცესს ვყოფთ შემდეგ ეტაპებად:

გაცნობა

წინასაპროექტო სამზადისი

განხორციელების ვადები2 – 5 დღე

მოსამზადებელი სამუშაოს ეს ნაწილი ითვალისწინებს დამკვეთის გაცნობასა და მისი თავდაპირველი მოთხოვნის განსაზღვრას.

კითხვარის აღწერა:

 • stage

  • ჩვენ ორგანიზებას გავუწევთ დამკვეთისა და ჩვენი არტ - დირექტორის შეხვედრის მოწყობას პირისპირ ან დისტანციურ რეჟიმში. შეხვედრის დროს არაფორმალურ გარემოში თქვენ საუბრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავთ თქვენს მომავალ სახლს, თქვენს გემოვნებასა და სურვილებზე, სავარაუდო ბიუჯეტზე და ა.შ.

  ჩვენ ვაღიარებთ სხვადასხვა ინტერნეტპლატფორმას, როგორც არჩევანისა და ინფორმაციის შევსების საშუალებას. ამიტომ, თუ Pinterest - ზე ნახეთ და შეინახეთ სურათები ან დეტალები, რომლებიც მოგწონთ, ეს დაგვეხმარება მივხვდეთ თქვენს სტილს და მიმართულებას სამუშაოს წარმართვისთვის.

  სამუშაოს ამავე ეტაპზე ჩვენ ვაგროვებთ საწყის მონაცემებს: ტოპოგადაღება, ადგილმდებარეობა და სამშენებლო ნაკვეთის ფართობი, უკვე არსებული განაშენიანების სპეციფიკა და შემადგენლობა და ა. შ. - ყველა ის მონაცემი, რომელიც აუცილებელია პროექტის შესაქმნელად.

 • stage

  • შემდეგ ასევე არტ - დირექტორთან ერთად შეავსებთ მოკლე კითხვარს — უნიკალურ ანკეტას, რომელშიც შედის სპეციალურად თემისათვის შედგენილი კითხვები, რომლებიც დაგვეხმარება პროექტირების დაწყებაში. ამიტომ, თუ პირველი შეხვედრის დროს გამოგრჩათ ან დაგავიწყდათ დაგეკონკრეტებინათ რომელიმე დეტალი, ეს კითხვარი დაგეხმარებათ სისტემაში მოიყვანოთ თქვენი სურვილების სია, ისე რომ არაფერი გამოგრჩეთ. ხოლო, არქიტექტორისათვის ეს გახდება კომპეტენტური ტექნიკური მახასიათებლების კრებული.

  შემდეგ, თქვენი სურვილების მიხედვით ან კითხვარზე დაყრდნობით ჩამოყალიბდება კომერციული წინადადება და მოლაპარაკების საფუძველზე ჩვენ გადავალთ შემდეგ ეტაპზე -- ეს არის ესკიზური პროექტის შექმნა.

  მოკლე კითხვარის გაცნობა

I ეტაპი

არქიტექტურულ - გეგმარებითი კონცეფცია
(ესკიზური პროექტი)

განხორციელების ვადა3 თვე

ამ ეტაპის მთავარი მიზანია - წინა ეტაპზე კითხვარის გამოყენებით გამოვლენილი ყველა თქვენი სურვილის შეთავსება სამშენებლო ნაკვეთის შემდეგ მონაცემებთან: ნაკვეთის პარამეტრები, ფართობი, რელიეფის თავისებურებები, ორიენტაცია სინათლისა და მზის შუქის გავრცელების მიხედვით და ა.შ. და რომ საბოლოო ჯამში მივიღოთ მომავალი სახლის მოცულობითი მოდელი განსაზრვრული ფართობით, ტექნიკური მახასიათებლებითა და ვიზუალური კომპონენტის ერთობლიობით.

სამუშაოს ალგორითმი:

 • stage

  იდეა

  კითხვარზე დაყრდნობით ჩვენ ვაკეთებთ სახლის პირველ მონახაზს -- ესკიზს, რომელიც მრავალი ინტერპრეტაციის შედეგად იცვლება, იხვეწება და დაკონკრეტდება. ჩვენ ვაწარმოებთ ყოველკვირეულ შეხვედრებს/ან სატელეფონო ზარებს, რომელთა საშუალებითაც თქვენთან ერთად განვიხილავთ ესკიზების მიმდინარე ვარიანტებს და საჭიროებისამებრ შეგვაქვს ცვლილებები პროექტირებაში, რითაც ვხვეწთ მას საბოლოო სახის მიღებამდე. ამასთანავე, ყველა საჭირო საკითხზე ჩვენთან კონტაქტი შესაძლებელია თქვენთვის მისაღებ ნებისმიერ ინტერნეტ პლატფორმაზე.

 • stage

  ფუნქციური ზონირება

  როდესაც დამკვეთისა და შემსრულებლის იდეები ერთმანეთს დაემთხვევა და პირველი შეთანხმება შედგება, ჩვენ ვიწყებთ სასურველი სახლის ფუნქციურ ზონირებას და მის დასმას ნაკვეთზე. ამ ეტაპზე ვფიქრობთ სახლის ყველა სათავსისა და დამხმარე ნაგებობების მაქსიმალურად კომფორტულ ურთიერთკავშირზე და განვიხილავთ სხვადასხვა ვარიანტებს, როგორ გადაადგილდება მასში მაცხოვრებელი აღნიშნულ სივრცეში, ოთახიდან ოთახში, რომელი მხრიდან იქნება უფრო უკეთესი სახლში შესვლა, ან საიდან ჯობს ტვირთის შეტანა და ა. შ.

 • ინტერაქტიული 3D მოდელი

  შემდეგი ნაბიჯი - სახლის მოცულობითი მოდელის შექმნა. შენ შევიმუშავებთ 3D მოდელს, რომელზე დაყრდნობითაც ვიწყებთ უფრო კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტას. მაგალითად, რომელი მიმართულებით ექნება სახლს ხელი ფანჯრებიდან და როგორ შესრულდეს ფასადები. ასევე, ვიზუალური იერ - სახისა და სასურველი სამშენებლო მასალების შერჩევით დეტალურად ვამუშავებთ სახლის სტილს.

 • stage

  გეგმარებითი გადაწყვეტა

  შემდეგ, წინა ეტაპების შეჯამების საფუძველზე ვაზუსტებთ გეგმარებას და მასში ავეჯის განლაგებას. და ამგვარად ვრწმუნდებით, რომ ყველა ზომა და მანძილი შეესაბამება რეალურ ზომას და პროპორციას. საბოლოოდ, ეს გეგმარება გადაგვაქვს სამგანზომილებიან 3D - ში მოდელირებულ მოცულობაში, რათა ვირტუალური ტურის საშუალებით გავიაროთ შენობის მთელი სივრცე.

 • stage

  ვიზუალიზაცია

  ამგვარად დამუშავებულ 3D მოდელს ვაძლევთ ვიზუალიზატორს, რომელიც ამ მოდელის საფუძველზე ქმნის სახლის რეალისტურ ფოტო ვიზუალიზაციას, თუ როგორ შეერწყმება იგი არსებულ გარემოს. ამავე ეტაპზევე ვაზუსტებთ საფასადე მასალებსა და მათი გამოყენების გადაწყვეტილებებს. ასევე, მათ რეალურ ღირებულებას და განვსაზღვრავთ ადამიანურ რესურსს ამ სამუშაოების შესასრულებლად.

 • stage

  პროექტის დეტალიზაცია და ალბომად გაფორმება

  საბოლოოდ, ჩვენ მიერ მთელ ამ გაწეულ სამუშაოს ვაფორმებთ ალბომის სახით, რომელიც შექმნის სრულყოფილ წარმოდგენას სახლის ვიზუალისა და შინაარსის შესახებ. ჩვენ ასევე ვითვლით და ამ ალბომს ვამატებთ ამ სახლის მშენებლობის სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვას იმ მონაცემების საფუძველზე, რომლებსაც ვაზუსტებთ ჩვენს პარტნიორ კონტრაქტორ კომპანიებთან. ესე იგი, თქვენ მიიღებთ არა მხოლოდ ალბომს, არამედ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული გადაწყვეტილების სავარაუდო ღირებულებას. ასე რომ, თუ რომელიმე ეტაპზე მივხვდებით, რომ არქიტექტურა ძალიან ძვირდება, ჩვენ შეგვიძლია მარტივად მოვახდინოთ მისი ოპტიმიზაცია და მოვაქციოთ სასურველი ბიუჯეტის ფარგლებში.

I ეტაპის შედეგები

ამრიგად, თქვენ გაქვთ არა მხოლოდ კარგად განვითარებული იდეა - ესკიზური პროექტი, რომელიც შეიძლება შემდგომ განვითარდეს სამშენებლო პროექტად, არამედ ასეთი არქიტექტურის სავარაუდო ღირებულება.

ეტაპი 2

არქიტექტურული და კონსტრუქციული გადაწყვეტა
(სამშენებლო პროექტი)

განხორციელების ვადა3 თვე

ეტაპის ძირითადი მიზანი -- მკაფიო განმარტებებისა და ინსტრუქციის მიცემა თუ როგორ განხორციელდეს იდეა (ესკიზური პროექტი) რეალურად. სამშენებლო პროექტი შედგება ორი დიდი ნაწილისაგან, რომელიც სრულდება ორი სხვადასხვა სპეციალისტის მიერ: კონსტრუქციული გადაწყვეტა და არქიტექტურული დავალება.

ძირითადი ნაწილები:

 • stage

  კონსტრუქციული გადაწყვეტა

  პროექტის ამ ნაწილზე პასუხისმგებელია ინჟინერ - კონსტრუქტორი, რომელიც გამოითვლის დატვირთვას შენობაზე და აპროექტებს ყველა მზიდ ელემენტს. ანუ, მისი ამოცანაა, იზრუნოს იმაზე, რომ მრავალი წლის განმავლობაში შენობას არაფერი დაემართოს და რომ მის მიერ არჩეული გადაწყვეტილება პროექტისათვის გათვალისწინებული ბიუჯეტის ფარგლებში მოექცეს.

  კონსტრუქტორს სამუშაოს შესასრულებლად ესაჭიროება დასკვნა სამშენებლო ნაკვეთის გეოლოგიის შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ამ საქმით დაკავებულ სპეციალიზებულ კომპანიებს და თავად მოიპოვოთ შესაბამისი მონაცემები, ან შეგვიკვეთოთ ეს მომსახურება ჩვენ დამატებითი ანაზღაურების შესაბამისად. ნაკვეთზე არსებული გრუნტის შესახებ მონაცემებზე დაყრდნობით, კონსტრუქტორი იღებს გადაწყვეტილებას როგორი საძირკველი გაკეთდეს იმ კონკრეტული შენობისთვის, როგორ გადაანაწილოს სიმძიმის დატვირთვა და რა სახის კონსტრუქციულ გადაწყვეტილებებს მიმართოს. კონსტრუქტორი ასევე, გამოითვლის საშენი მასალის რაოდენობას: რა რაოდენობის ბეტონის გამოყენება იქნება საჭირო საძირკვლისა და სვეტებისათვის, რა რაოდენობის არმატურა იქნება საჭირო და ა. შ. ამასთანავე, განმარტავს როგორ განხორციელდეს რთული არქიტექტურული გადაწყვეტილებები და ტექნიკური კვანძები.

 • stage

  არქიტექტურული გადაწყვეტა

  კონსტრუქტორთან პარალელურად პროექტზე მუშაობს არქიტექტორი, რომელიც დეტალურად ამუშავებს ჩვენს ესკიზურ პროექტს ტექნიკური განმარტებებით, როგორც ნახაზებს ასევე დოკუმენტაციას. ანუ მისი ამოცანაა, პროექტი შეადგინოს ზუსტად ისეთი, როგორის აშენებაცაა გადაწყვეტილი: რამდენი ფანჯარა ექნება მას, როგორ გაიღება ისინი, რითი მოხდება სახლის დათბუნება, რომელი მასალები იქნება ფასადის მოსაპირკეთებლად გამოყენებული და ა. შ. არქიტექტორის მიერ შესრულებული სამუსაოს შემდეგ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია ძირითადი საშენი მასალების შესახებ. რაც ნიშნავს, რომ დამკვეთისათვის გასაგები იქნება სახლის ასაშენებლად რა რაოდენობისა თანხისა და რა სახეობის მასალის შეძენა იქნება საჭირო. ამასთანავე, ეს ინფორმაცია გამოადგებათ მშენებლებს, იმისათვის, თუ როგორ მოიყვანონ სისრულეში ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები.

მე - 2 ეტაპის შედეგები

ამ ეტაპის შედეგს წარმოადგენს სამშენებლო პროექტი - აქ არის დეტალური ინსტრუქცია იმისა, როგორ აშენდეს ეს კონკრეტული სახლი, რომელი მასალები იქნეს გამოყენებული, როგორ შესრულდეს ესა თუ ის რთული ტექნიკური კვანძი. ასეთი ინსტრუქციები ხშირად გვაძლევს საშუალებას შევამციროთ მშენებლობის ხარჯები, რადგან უკვე დათვლილი გვაქვს მშენებლობისათვის აუცილებელი ყველა სახის მასალის რაოდენობა, რაც გამორიცხავს უფრო მეტი რაოდენობით მათ შესყიდვას.

ამგვარად, მას შემდეგ, რაც თქვენ უკვე გექნებათ სამშენებლო პროექტი, შეძლებთ მშენებლების ტენდერიც კი გამოაცხადოთ და მათ მიერ შემოთავაზებული მრავალი წინადადებიდან ამოირჩიოთ თქვენთვის უფრო მეტად მიმზიდველი კომერციული შეთავაზება თქვენი სახლის მშენებლობისთვის.

ეტაპი 3

საინჟინრო ქსელები

განხორციელების ვადა3 თვე

ამ ეტაპის მიზანია მკაფიო და გასაგები იყოს თუ რა საინჟინრო სისტემებსა და ტექნოლოგიებს გამოვიყენებთ სახლში. ჩვენ გირჩევთ საინჟინრო ქსელების ნაწილის ჩვენთან გაკეთებას, ისევე, როგორც სამშენებლო პროექტისას - სრულად დასრულებულ რემონტამდე. რადგან ჩვენ საწყისი ეტაპიდანვე დაგეხმარებით იმის გარკვევაში, თუ როგორი ტექნოლოგიების გამოყენება შეიძლება, რომ სახლის აშენებისას საჭირო და გამოყენებული ყველა სისტემა განიხილებოდეს კომპლექსურად და არა სათითაოდ ყველა დარგის სპეციალისტთან კომუნიკაციის საშუალებით.

ეს განყოფილება შედგება 5 მოცულობითი კომპონენტისაგან:

 • გათბობა;
 • ვენტილაცია;
 • წყალმომარაგება;
 • კანალიზაცია;
 • ელექტროობა.

საინჟინრო პროექტის შემადგენლობა:

 • stage

  განხორციელების პირობების შესწავლა და ანალიზი

  საინჟინრო ქსელების ნაწილის შემუშავება იწყება სახლის მშენებლობის პირობების კომპლექსური შესწავლით: გარე საინჟინრო სისტემების ტექნიკური მაჩვენებლები, რომლებთანაც იგი იქნება დაკავშირებული, ელ. მომარაგების მომწოდებელი კომპანიის პირობები, წყალი, გაზი და ა. შ., თვითონ სახლის სტრუქტურა, დასაშვები მაქსიმალური დატვირთვა და სხვა. ჩვენ ორგანიზებას ვუწევთ ჩვენი სტუდიის 5 - ზე მეტი სპეციალისტის სამუშაოში ჩართვას, რომლებიც საწყისი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე შემოგთავაზებენ ყველაზე უფრო ოპტიმალურ საინჟინრო გადაწყვეტილებებს.

 • დეტალური BIM (სამშენებლო საინფორმაციო მოდელი) - მოდელი

  ყველა შემოთავაზებული საინჟინრო გადაწყვეტა შედის ჩვენს მოცულობით მოდელში და შემდეგ ამას ხელმეორედ ამოწმებს არქიტექტორი (რადგან ასეთ სამუშაოს ასრულებენ სხვადასხვა დარგების სპეციალისტები), რათა დარწმუნდეს, რომ არ არსებობს შეუსაბამობები უკვე შეთანხმებულ და დამუშავებულ პროექტთან ან არასასურველი კვეთა კომუნიკაციებში. ამგვარად, თქვენ მიიღებთ თქვენი სახლის საინჟინრო გადაწყვეტილებების სრულ პაკეტს განმარტებითი ბარათითა და ინსტრუქციებით მათი გათი განხორციელების შესახებ. აქ გამონაკლისს წარმოადგენს მხოლოდ ელექტროობის ნაწილი, რომესაც ჩვენ ვაერთიანებთ ინტერიერის დიზაინ - პროექტის შემადგენლობასთან, რამდენადაც ინტერიერის პროექტში უკვე განსაზღვრულია ჩამრთველების ზუსტი მდებარეობები, სანათების ტიპები და დენის წყაროს რაოდენობა და მრავალი ასეთი ნიუანსი.

მე - 3 ეტაპის შედეგები

საბოლოო ჯამში, თქვენ მიიღებთ თქვენი სახლის ყველა საინჟინრო პროექტის სრულ კომპლექტს ერთიან სისტემაში ( გარდა ელექტროობისა, რომელზე სამუშაოებიც ეტაპობრივად მიმდინარეობს ინტერიერის პროექტზე მუშაობის პარალელურად ).

საინჟინრო პროექტი, ისევე, როგორც სამშენებლო, საშუალებას გვაძლევს შევამციროთ მშენებლობისათვის განკუთვნილი საერთო ხარჯები. რადგან ჩვენ წინასწარ ვსაზღვრავთ და გავიანგარიშებთ ჩვენ მიერ გამოყენებულ ყველა გადაწყვეტილებას და ვაუმჯობესებთ მათი განხორციელების პროცესს დროისა და მატერიალური დანახარჯების თვალსაზრისით.

ეტაპი 4

ობიექტის მშენებლობა

განხორციელების ვადა6 თვე

აღნიშნული ეტაპი გულისხმობს ჩვენი მხრიდან მშენებლობის პროცესისა და ვადების კონტროლს. რითიც თქვე თავიდან აგარიდებთ ამ უსიამოვნო და დამღლელი საქმის თავად კეთების აუცილებლობას და მშენებლობაზე „ცხოვრებას“. ამ შემთხვევაში გთავაზობთ ჩვენი მონაწილეობის 2 ვარიანტს: დამკვეთის მომსახურება და საავტორო ზედამხედველობა.

ვარიანტების შემადგენლობა:

 • stage

  დამკვეთის მომსახურეობა

  ამ შემთხვევაში ჩვენ საკუთარ თავზე ვიღებთ მშენებლობის პროცესის სრულ ხელმძღვანელობასა და კონტროლს. ჩვენ შესათანხმებლად წარმოგიდგენთ იმ სამუშაოების სრულ ხარჯთაღრიცხვასა და სფეციფიკაციას, რომლებიც შესრულდება მშენებლობის პროცესში. შეთანხმების შემდეგ ჩვენ ვყოფთ სამუშაოებს ეტაპების მიხედვით, სადაც განსაზღვრული იქნება შესასრულებელი სამუშაოების ვადები და შესაბამისი სპეციალისტები. ანუ, ჩვენ მოგაწვდით ერთ საერთო დოკუმენტს, რომლის შემადგენლობაში იქნება ხარჯთაღრიცხვითი წინადადებები კონტრაქტორებით დაწყებული და მშენებლობის თითოეული ეტაპის შესაბამისი ვადით დასრულებული. ასევე, თქვენს სამშენებლო ობიექტზე მიმაგრებული იქნება პერსონალურად ერთი ადამიანი, რომელიც იქნება საინფორმაციო და საქმიანი დამაკავშირებელი რგოლი თქვენსა და სამუშაოს შწარმოებელ კომპანიებს შორის. მოაგვარებს მშენებლობის პროცესს დეტალურად და გადაწყვეტს წამოჭრილ საკითხებსა თუ პრობლემებს.

  ამ პროცესში მონაწილეობენ:

  • არქიტექტორი, რომელიც თვალყურს ადევნებს, რომ სამშენებლო ობიექტი განხორციელდეს ზუსტად პროექტის მიხედვით
  • მშენებლობის მენეჯერი, რომელიც აკონტროლებს ყველა სამუშაოს მიმდინარეობას უშუალოდ სამშენებლო მოედანზე;
  • ტექნიკური ზედამხედველობის დამოუკიდებელი სპეციალისტები, რომლებსაც ჩვენ ვქირაობთ მშენებლობის ტექნიკური უსაფრთხოების ობიექტური შეფასების მიზნით.
 • საავტორო ზედამხედველობა

  ამ შემთხვევაში მშენებლობის პროცესზე ჩვენი მონაწილეობა და კონტროლი გაცილებით ნაკლებია, რადგან კონტრაქტორებთან პროცესებისა და ურთიერთქმედების უმეტესი ნაწილი თქვენი პასუხისმგებლობაა. ჩვენ ვამოწმებთ შესაბამისობას მშენებარე ობიექტსა და ჩვენ მიერ არქიტექტურულ პროექტში ჩადებულ გადაწყვეტილებებს შორის: ზუსტად იქაა თუ არა კედლები, საჭირო ხომ არაა ფანჯრების ზომების დაზუსტება, იდენტურად სრულდება თუ არა ესა თუ ის საინჟინრო კვანძი და ა. შ. ამ შემთხვევაში ჩვენს ამოცანას წარმოადგენს დროდადრო შევამოწმოთ მშენებლობის მიმდინარეობა, რათა საბოლოო ჯამში თქვენ მიიღოთ ჩვენი დიზაინის მიხედვით დაპროექტებული სახლის იდენტური და არა პროექტი მშენებლის შეხედულების მიხედვით.

ეტაპი 5

ინტერიერის დიზაინი

განხორციელები ვადა3 თვე

ინტერიერის დიზაინის მთავარი ამოცანაა შეიქმნას სახლში უნიკალური კომფორტული სივრცე, რომელიც რომელიც შესაბამისობაში იქნება თქვენს ვიზუალურ და ფუნქციურ მოთხოვნებთან და ამასთანავე, იქნება თქვენი ცხოვრების წესის სრულად ამსახველი. მაშასადამე, საბოლოო ჯამში თქვენ მიიღებთ გონივრულად მოწყობილ ერგონომიკულად გამართულ ინტერიერს, რომელშიც ყველაფერი ზუსტად თქვენთვის მოსახერხებელი და პრაქტიკულად მორგებული იქნება და რომელიც ყოველდღიურად მოგანიჭებთ ესთეტიურ სიამოვნებას.

ინტერიერის დიზაინზე მუშაობა შედგება რამდენიმე ეტაპისაგან:

 • stage

  შეხვედრა - გაცნობა

  ჩვენს არტ - დეკორატორთან, რომლის დროსაც ჩვენ ვარკვევთ თქვენს სურვილებსა და წარმოდგენებს იმის შესახებ, თუ როგორ გინდათ, რომ გამოიყურებოდეს თქვენი ინტერიერი. ამავე ეტაპზე ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას (თუ ეს ჩვენ მიერ დაპროექტებული არქიტექტურული პროექტი არ არის): სად მდებარეობს ბინა/სახლი, მისი ფართობი, არსებული გეგმარება, ვასრულებთ აზომვით სამუშაოებს.

 • stage

  ხელშეკრულების გაფორმება

  შემდეგ თქვენი სურვილების გათვალისწინებით ან შევსებული საინფორმაციო კითხვარის (უნიკალური ანკეტა სპეციალურად შედგენილი კითხვებით, რომლებიც ინფორმაციას მოგვაწვდის პროექტირების დასაწყებად) ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ კომერციულ წინადადებას და გავაფორმებთ ხელშეკრულებას, რომელზე ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ ვიწყებთ პროექტზე მუშაობას.

 • stage

  კონცეფცია

  ამ ეტაპზე ჩვენ ვცდილობთ გავაერთიანოთ თქვენი სურვილები და იდეები მოცემულ მაჩვენებლებთან. ჩვენ შევიმუშავებთ გეგმარებითი გადაწყვეტის სხვადასხვა ვარიანტებს (თუ ეს ჩვენი პროექტი არ არის), ინტერიერის ფერთა პალიტრას და მოსაპირკეთებლად ძირითად მასალებს, ყოველ ოთახსა თუ სათავსში ვნიშნავთ კონკრეტულ პოზიციებს ავეჯისა და დეკორის ელემენტების განსათავსებლად. საბოლოოდ, ამ სურათის აწყობა ყველა სათავსის ვიზუალიზაციისათვის შესაძლებელია სამგანზომილებიან 3D პროგრამაში. ასეთი ხერხით შესაძლებელია ავეჯის ფორმის, განლაგების და ოთახის ფერთა გამის ზუსტი სურათის მიღება.

 • stage

  ფოტორეალისტური ვიზუალიზაცია

  დეტალურად დამუშავებულ და შეთანხმებულ კონცეფციას გადავცემთ ვიზუალიზატორს, რომლებიც ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ქმნიან თქვენი ინტერიერის ფოტორეალისტურ გამოსახულებებს. ამავე ეტაპზე ჩვენ თქვენთან შეთანხმებით ვაზუსტებთ მოსაპირკეთებელ მასალებსა და ვთანხმდებით საბოლოო გადაწყვეტილებაზე, ასევე, მათ ფასებზე. შემდეგ, ვსაზღვრავთ ამ სამუშაოების შემსრულებელ სპეციალისტებს.

 • stage

  პროექტის დეტალიზაცია და ალბომად გაფორმება

  შედეგად, ჩვენ მიერ შესრულებულ ყველა სამუშაოს ვაფორმებთ ალბომის სახით, რომელიც იძლევა სრულყოფილ წარმოდგენას ინტერიერის შინაარსისა და მისი საბოლოო სახის შესახებ. ამ ალბომის შემადგენლობაში შეგვყავს ინფორმაცია ინტერიერის სამუშაოებისათვის საჭირო მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვის შესახებ, რომელსაც ვაზუსტებთ ჩვენს პარტნიორ, შესაბამისი სამუშაოების მწარმოებელ კომპანიასთან. შესაბამისად, თქვენ მიიღებთ არა მხოლოდ ალბომს, არამედ, ჩვენ მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი სამუშაოების სავარაუდო ღირებულებასაც. თუ რომელიმე ეტაპისას აღმოჩნდება, რომ დიზაინი ძალიან ძვირდება, ჩვენ მარტივად შევძლებთ ხარჯების ოპტიმიზაციას სასურველ ბიუჯეტამდე.

კითხვარი

კითხვარი - ანკეტა ინტერიერის დიზაინისათვის:

კითხვარის გაცნობა

ეტაპი 6

ინტერიერის განხორციელება

განხორციელების ვადა6 თვე

აღნიშნული ეტაპი გულისხმობს ჩვენი მხრიდან სამშენებლო პროცესებისა და ვადების კონტროლს, რითიც თქვენ თავიდან აგარიდებთ ამ პროცესს და მშენებლობაზე „ცხოვრებას“. ამ შემთხვევაშიც ჩვენი მონაწილეობის ორი ვარიანტია: დამკვეთის მომსახურება და საავტორო ზედამხედველობა.

ძირითადი ნაწილები:

 • stage

  დამკვეთის მომსახურება

  ასეთი მომსახურება ჩვენი მხრიდან ითვალისწინებს მშენებლობის პროცესის კონტროლსა და ხელმძღვანელობას. ჩვენ მოგაწვდით შესათანხმებლად ყველა იმ სამუშაოს სრულ ხარჯთაღრიცხვასა და სპეციფიკაციას, რომლებიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს სამშენებლო ობიექტზე. ყველა დეტალის შეთანხმების მერე, ჩვენ ვყოფთ სამუშაოებს ეტაპებად განხორციელების ვადების წარმოდგენით და ორგანიზებას ვუწევთ შესაბამისი სამუშაოს შემსრულებელ სპეციალისტთა მობილიზებას. ანუ, ჩვენ მოგაწვდით გაერთიანებულ დოკუმენტს, რომლის შემადგენლობაში იქნება ყველა სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა, შესაბამისი ადამიანური სამუშაო რესურსითა და ინტერიერის სამუშაოების ვადებით. ასევე, თქვენს ობიექტს მივამაგრებთ ინდივიდუალურ ადამიანს, რომელიც იქნება შუალედური საინფორმაციო რგოლი თქვენსა და მშენებლობის განმახორციელებელ პერსონალს შორის: აორგანიზებს ყველა სამუშაოს და გადაწყვეტს წამოჭრილ საკითხებს.

  ამ პროცესში მონაწილეობენ:

  • არქიტექტორ-დიზაინერი, რომელიც უზრუნველყოფს რომ მშენებლობა შეესაბამებოდეს პროექტს;
  • მშენებლობის მენეჯერი, რომელიც კონტროლს უწევს ყველა სამუშაოს უშუალოდ სამშენებლო ობიექტზე;
  • ტექნიკური ზედამხედველობის სპეციალისტები, რომლებსაც დამოუკიდებელი ობიექტური შეფასების მიზნით სხვა კომპანიებისაგან ვქირაობთ.
 • საავტორო ზედამხედველობა

  ამ შემთხვევაში ჩვენი მონაწილეობა და კონტროლი პროექტის განხორციელებაზე გაცილებით ნაკლებია, რადგან პროცესებისა და კონტრაქტორებთან ურთიერთობის უმეტესი ნაწილი თქვენზე მოდის. ჩვენ ვამოწმებთ ობიექტის შესაბამისობას პროექტში შემავალ ჩვენს დიზაინერულ გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში. ანუ ჩვენი ამოცანაა დროდადრო შევამოწმოთ განხორციელების მიმდინარეობა, რათა შედეგად მიიღოთ ინტერიერი ჩვენი დიზაინის მიხედვით და არა მშენებლის შეხედულების მიხედვით.

არქიტექტურულიდიზაინი
ღირებულების გაანგარიშება
შიდა სივრცეების დიზაინი
ღირებულების გაანგარიშება
ღირებულების გაანგარიშება
არქიტექტურულიდიზაინი
ღირებულების გაანგარიშება
შიდა სივრცეების დიზაინი
ღირებულების გაანგარიშება

1. აირჩიეთ საპროექტო სამუშაოების შემადგენლობა


2. შეიყვანე საპროექტო ფართობი

M2

შენი საკონტაქტო ინფორმაცია


1. აირჩიე საპროექტო სივრცის ტიპი


2. აირჩიეთ საპროექტო სამუშაოების შემადგენლობა


3. შეიყვანე საპროექტო ფართობი

M2

შენი საკონტაქტო ინფორმაცია

დაგვეკონტაქტეთ

და ჩვენ გიპასუხებთ ყველა თქვენს კითხვაზე