Ina Yakutovich

scroll

Ina Yakutovich

Provides accounting of financial and economic activity of the studio and controls the use of material, labour and financial resources.

საქმიანობის მიმართულებები

  • ფინანსური მენეჯმენტი
ჩვენი პროექტები

იხილე ჩვენი ნამუშევრები და ჩვენი სპეციალისტების მიერ შესრულებული პროექტები

დაგვეკონტაქტეთ

და ჩვენ გიპასუხებთ ყველა თქვენს კითხვაზე