არქიტექტურული პროექტები
ფასის კალკულატორი

გამოთვალე პრექტირების ღირებულება

ჩვენ დიდ შეცდომად მიგვაჩნია, არქიტექტურული სტუდიოს შერჩევა პროექტირების ღირებულების მიხედვით. კერძო რეზიდენციების მშენებლობისას არის წესი, რომ დიზაინის ფასი შეადგენს, მშენებლობის სრული ღირებულების 5−10 პროცენტს .

კარგად შესრულებული პროექტი, ამცირებს გადაკეთებებს და შემცდომებს მშენებლობის პროცესის მიმდინარეობისას, რასაც მინიმუმამდე დაჰყავს ფინანსური დანახარჯები. ასევე პროექტირებისას ხდება მასალების რაციონალურად შერჩევა, კონსულტაცია კონტრაქტორების აყვანისას, კლიენტებისთვის საპარტნიორო ფასდაკლებების უზრუნველყოფა და სხვა მსგავსი პროცესები. როგორც წესი არანაკლებ მნიშვნელოვანია პროფესიონალურად შესრულებული საავტორო ზედამხედველობა, რადგან იგი, როგორც ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი, ახდენს იმაზე მეტი ხარჯების შემცირებას, ვიდრე უშუალოდ პროექტირების ღირებულება შეადგენს.


scroll

1. აირჩიეთ საპროექტო სამუშაოების შემადგენლობა


2. შეიყვანე საპროექტო ფართობი

M2

პროექტის ჯამური ღირებულება

0 აშშ დოლარი

შენი საკონტაქტო ინფორმაცია