არქიტექტურული პროექტები
ფასის კალკულატორი

გამოთვალე პროექტის ღირებულება

ჩვენ დიდ შეცდომად მიგვაჩნია, არქიტექტურული სტუდიის შერჩევა პროექტირების ღირებულების მიხედვით. კერძო სახლების მშენებლობისას არსებობს წესი, რომ პროექტირების ფასი შეადგენს, მშენებლობის სრული ღირებულების 5−10 პროცენტს .

კარგად შესრულებული პროექტი, ამცირებს ცვლილებებს და შეცდომებს მშენებლობის პროცესის მიმდინარეობისას, რასაც მინიმუმამდე დაჰყავს ფინანსური დანახარჯები. ასევე პროექტირებისას ხდება მასალების რაციონალურად შერჩევა, კონსულტაცია კონტრაქტორების აყვანისას, დამკვეთისთვის საპარტნიორო ფასდაკლებების უზრუნველყოფა და სხვა მსგავსი პროცესები. როგორც წესი არანაკლებ მნიშვნელოვანია პროფესიონალურად შესრულებული საავტორო ზედამხედველობა, რადგან იგი, როგორც ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი, ახდენს იმაზე მეტი ხარჯების შემცირებას, ვიდრე უშუალოდ პროექტირების ღირებულება შეადგენს.


scroll

1. აირჩიეთ საპროექტო სამუშაოების შემადგენლობა


2. შეიყვანე საპროექტო ფართობი

M2

პროექტის ჯამური ღირებულება

0 აშშ დოლარი

შენი საკონტაქტო ინფორმაცია